Velkommen til våre sommerarrangement

Koret ditt kan få refundert moms. 

Søknadsfrist 15.juni  2017.

Nytt dirigentkurs i regi av Koralliansen.

Videreutdanning i barnekorledelse – spørreundersøkelse