KORALLIANSEN lanserer nå en stor satsing på dirigenter, dirigentkurs og mentorordning.

Dirigentkurs

Kursene er modulbaserte og starter med nybegynnernivå, modul 1 over to helger. Videregående modul 2 over tre helger. Temamoduler over en helg el tilsvarende. De ulike

kororganisasjonene og FONOKO er arrangører spredt over det meste av landet.

Mentorordning

Fra høsten 2017 starter også en mentorordning for dirigenter, egen ordning for barne- og ungdomskordirigenter, i første omgang i Oslo- og Stavangerområdet. I en mentorordning følges 4 dirigenter opp av en mentor med individuelle samtaler og veiledning, gruppesamling og besøk på korøvelser. Ordningen går over ett år.

Denne dirigentsatsingen som administreres av koralliansen har kommet i gang med et eget tilskudd fra kulturdepartementet på 1 mill kr. for 2017-2018.

Les om dirigentkurs og mentorordning her:

bit.ly/koralliansen  

Har du spørsmål, kontakt Ingvild Ø Vist, ingvild@sang.no, mob 470 18 370.