Ung kirkesangs guttekortreff 2019

Velkommen med på Ung kirkesangs guttekortreff 2019
 
Sterke kor for gutter og menn
 
mandag 12. – fredag 16. august 
musikkfolkehøgskolen Viken på Gjøvik
 
pris per deltager kr. 850 
inkludert undervisning og fullpensjon i fire døgn på dobbeltrom
(full pris for fullpensjon alene ligger egentlig på kr. 2400 per gjest)
 
pris per kor + kr. 1000
(som dekker bl.a. en undervisningstime med sangpedagog)
Takket være en stor bevilgning fra LNU aktivitetsmidler, har Ung kirkesang anledning til å invitere til tidenes sterkeste guttekorsatsing med sterkt subsidierte priser for deltagerne akkurat denne ene gangen.
Målet er å utruste guttekorsangere og dirigenter, musikkfaglig og sosialt, til å kunne videreutvikle den norske guttekorbevegelsen. Vi ønsker å utvikle teamwork innad i og på tvers av korene, samtidig som vi hjelper den enkelte sanger å videreutvikle sine talenter musikkfaglig og sangteknisk. Vi er også opptatt av å hjelpe hver enkelt til å utvikle sine lederskapsevner slik at han kan bli et forbilde for andre korgutter og en potensiell fremtidig guttekordirigent.
Dagene på Gjøvik vil bestå av oppvarminger med sangteknisk veiledning, stemmeundervisning, korøvelser, rebus/naturstier med både fysiske og musikalske utfordringer, valgfrie fritidsaktiviteter m.m.! Underholdnings­kvelder og avslutningskonsert hører også med på en korsommerskole, så her får man ta med alle sine talenter!
Innenfor bevilgningen klarer vi å subsidiere inntil 120 deltagere inkludert sangere, dirigenter, instruktører og akkompagnatører. I utgangspunktet åpner vi for å inkludere 8-10 deltagere fra 10-12 kor. Enkeltsangere som ikke er medlem av et kor, har også full anledning til å melde sin interesse. Nedre aldersgrense blir 10-11 år og vi ønsker en god balanse mellom guttestemmer og herrestemmer. Ideelt ønsker vi nesten like mange unge tenorer og basser som sopraner og alter fra hvert kor. 
Fredrik Otterstad (Sølvguttene) blir hoveddirigent på korsommerskolen mens Helene Haarr (Oslo domkirkes guttekor) blir med som sangpedagog. Bryan Breidenthal er prosjektleder. Øvrige instruktører og akkompagnatører blir valgt ut blant guttekordirigentene som blir med som ledere for sine korsangere. De korlederne som blir valgt ut til avtalte oppgaver vil få sine reise- og deltageravgifter dekket.
Hvert kor vil få tildelt en sangtime (eventuelt 2 x ½ timer) alene med sangpedagogen som en del av korets påmeldingsavgift. Korene kan bestille individuelle og/eller gruppetimer hos sangpedagogen utover dette for kr. 850 per time. Disse timer blir plassert under fritidsaktiviteter og/eller parallelt med kor- og stemmeøvingstimer.
Repertoaret blir noe kjent og noe nytt. Noen satser fra Mozarts Requiem blir finpusset til fremtidige nasjonale Mozart satsninger. Parallelt med dette har vi valgt ut 3-4 satser fra Händels Messias som vi skal øve inn som alternativt fremtidig storverk. Vi legger opp til at soloer fra disse to verk kan forberedes av enkelte korsangere på egenhånd og/eller veiledet av sangpedagogen innenfor korets tildelte eller bestilte timer.
Alle som ønsker å bli inkludert i dette enestående tilbud må søke om plass for sitt kor ved å levere vedlagte søknadsskjema til Ung kirkesangs sekretariatet innen 20. mars.  Endelig bestemmelse av repertoar og instruktører m.m. skjer slik at bindende påmeldingsskjema sendes ut i begynnelsen av april. Påmeldingsskjemaet med et depositum på kr. 500 per deltager må være levert og betalt innen 20. mai.
Velkommen til tidenes guttekorsommerskole!
Vi tror at dette tilbud blir like viktig for guttekorsatsing i Norge som alle de andre felles tiltak vi har hatt de siste årene.
Søknad om deltagelse i korsommerskolen
Sterke kor for gutter og menn
mandag 12. – fredag 16. august på Viken musikkfolkehøgskolen på Gjøvik
Påmeldingsmal: (kopier over i ny e-postmelding)
Korets navn:
Dirigent (navn, e-post adresse og telefon)
Ansvarlig leder (navn, e-post adresse og telefon)
Ønsker dirigenten å ta ansvar for enkelte instruktør oppgaver mot dekning av reise- og oppholdsutgifter? Hvis ja, nevn hvilken fagfelt og kvalifiseringer du ønsker å jobbe innenfor (gehørtrening, note- og rytmelærer, intonasjon, dirigering/taktering, stemmerepetitør).
Ønsker dirigenten å få større musikalske oppgaver mot tilleggshonorar (repetitør og akkompagnatør for større verk under fellesøvelser og konsert)?
Navn, fødselsår og stemme på de som ønsker å få plass inkludert dirigenten:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Navn på sangere som ønsker solo undervisning i tillegg:
2
3
Søknad sendes til nils@sang.no innen 20. mars. Spørsmål? Ring Nils…