Søk om konsertstøtte. Søknadsfrist 15. mars!

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. For 2018 er det avsatt 5,8 millioner kroner fordelt på to tildelinger.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
  • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader
Saksbehandling og innstilling gjøres av et fagutvalg. Sekretær for utvalget oppnevnes av Norges Korforbund, som også har saksbehandlingsansvaret.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: post@aktivitetsmidler.no.