Dirigentstipend

Koralliansens har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Koralliansen har i høst fortsatt midler igjen som det kan søkes på. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning. Søkere kan få innvilget stipend på 4000,- eller 8000,- kroner, men ikke mer enn 75 % av de totale kostnadene dirigenten har for opplæringstiltaket. I 2018 er det satt av 300 000,- kroner til ordningen

Søknadsskjema finner du her...