Kirken og kunsten: Veien videre

Konferanse i Tromsø 29. - 30. oktober 2018

kmsn.jpegNKA_LOGO_RGB-300x90.jpg

Kirkemøtet for Den norske kirke satt i april 2018 kunst og kultur på dagsordenen som en oppfølging av kulturmeldingen "Kunsten å være kirke" (2005). Kirkemusikksenter Nord og Norske kirkeakademier følger opp Kirkemøtets behandling ved å samle aktører til en nasjonal konferanse med utkikkspunkt fra Nord-Norge. 

  • Hva må til for å sikre drift av kirkens lokale kulturarbeid i fremtiden? 
  • Hva inneholder Den norske kirkes kulturstrategi?
  • Hvordan styrke samhandlingen med andre aktører på kunstfeltet?
  • Hvilke mulighetsrom finnes for kirkemusikeren til å organisere sin musikkvirksomhet i lokalkirken og hvordan styrke kirkemusikkens posisjon i lokalsamfunnet?
  • Hvilken plass har de frivillige organisasjonene i det kirkelige kulturarbeidet? 
  • Noen kvenske og samiske perspektiver.

Dette er noen av temaene som Kirkemusikksenter Nord og Norske kirkeakademier ønsker å få belyst ved denne konferansen i Tromsø 29.-30.10.2018.  Konferansen arrangeres i starten av festivalen Tromsø Internasjonale kirkefestival (TIK).

Konferansen er rettet mot kirkemusikere, kirkelige arbeidsgivere og alle som jobber med kunst/kultur og musikk i, eller i samarbeid med Den norske kirke. Det er viktig for oss at deltakerne kommer fra ulike deler av det kirkelige og kulturelle miljø. Drøftingen vil ta utgangspunkt i Kirkemøtets behandling av «Rapport om veivalg for Den norske kirkes kultursatsing» og arbeidet med to stortingsmeldinger; Tros- og livssynspolitikk og ny Kulturmelding.

Du vil møte disse: Kristin Gunleiksrud Raaum, valgt leder i Kirkerådet og gen.sekr. i Norske kirkeakademier, Gerd Karin Røsæg og Hildegunn Opstad Smørgrav fra Kirkerådets administrasjon, Marit Haugsnes Halvorsen, Adm. dir. i KA, Preben von der Lippe og Hanne Rekdal fra Norsk Kulturråd, Anders Hovind fra Mfo, musikerne Kristin Mellem og Magne Hanssen, Biskop Olav Øygard og mange flere.

Konferansen finner sted på Radisson Hotel i Tromsø sentrum 29. - 30.10.2018

Påmelding innen 24. september 2018 til post@kin.no Det er plass for maks 50 deltakere. Gi beskjed om:

  1. Fakturaadresse for kursavgiften på kr. 1650. (inkluderer enkel møtemat og lunsj begge dager). Faktureres etterskuddsvis.
  2. Om du ønsker å delta på konferansemiddag mandag kveld. Pris kr 365.
  3. Om du ønsker å bo på konferansehotellet.

NB! Rom på konferansehotellet bestilles av den enkelte. Ring tlf.nr 02525, oppgi kode KIRK18 eller bruk linken nedenfor. Overnatting på enkeltrom koster kr 1020 dobbeltrom kr 1120. Avtale om om oppgradering av standard fra kr 200 gjøres direkte med hotellet. NB! Konferanseprisen gjelder kun ved bestilling innen 24. september. Spørsmål til hotellet kan eventuelt sendes til: ka.jakobsen@radissonblu.com

Link til hotellbestilling: https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=TOSZH&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=29/10/2018&departure=30/10/2018&paccode=KIRK18

Rammeprogram:

Mandag 29.10.18

10:00   Ankomst/Registrering

11:00   Åpningsgudstjeneste i Tromsø domkirke

12:30   Lunsj

13:30   Åpningsforedrag 

14:30   kort pause

14:45   Fagforedrag I

15:30   Kaker & kaffe

16:00   Fagforedrag II

17:30   Åpning av Tromsø internasjonale kirkefestival, m/utstilling og konsert i Tromsø domkirke. 

20:00   Middag(kr 365 - påmelding)

Tirsdag 30.10.18

08:00  Morgensang i Domkirken

09:00  Gruppearbeid - veien videre.

12:00   Lunsj

13:00   Fagforedrag III

14:00   Kaffe/Frukt

14:15   Panelsamtale, Kirken i det allmenne kulturlivet

15:30   Slutt

Kirkemusikksenter Nord,

Storgata 29,

8006 BODØ

www.kin.no

Kontakt:

Øivind Mikalsen, styreleder

mail: post@kin.no

tlf: 90019249