Koret ditt kan få refundert moms. 

Søknadsfrist 15.juni  2018.

7. juni 2010 kom forskrifta om mva-refusjon til frivillige lag og organisasjonar. Alle kor i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få refundert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samla driftskostnader.  En forutsetning er at regneskapet er revidert og er  godkjent av årsmøte (eller annet kompetent organ)  Med andre ord: Her må organisasjonsarbeidet være i orden.  Landsstyret har også vedtatt at bare kor som har alt i orden når det gjeld rapportering for 2017 kan søke (men det har nesten alle korene, og det skulle gå greit for alle å komme i havn med dette til søknadsfristen 15.juni).
 
 
Det er laget et enkelt søknadsskjema, her ligger word format og pdf format av skjemaet.

Søknadsskjemaet skal fylles ut, skrives ut og signeres. Send så vedlagt det reviderte regneskapet, sammen med revisorattest enten på e-post: per.ivar@sang.no